synnedsättning

Foto av reglett

Lucka 15: Den blinda massören

Utvecklar en person som saknar ett sinne de sinnen den har kvar? Personer med synnedsättning har länge förknippats med extra...